Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит

понеделник, 09 май 2016 13:37 /
Начало:
вторник, 12 юли 2016 10:00
Край:
Място:
Подробности:

Първа сесия за специалностите "Социология" и "Икономическа социология"

3048 и 3049 зала