Катедра "Икономическа социология"

Инфосреща с втори курс "Социология"

сряда, 02 март 2016 12:26 /
Начало:
сряда, 09 март 2016 16:00
Край:
сряда, 09 март 2016 16:30
Място:
зала 2109
Подробности:

Ежегодните срещи на студентите от специалност "Социология" с ръководител катедра, научен секретар и випусков ръководител целят запознаването на студентите с работата на катедра "Икономическа социология", Клуб на социолога и Лаборатория за социологически изследвания и информиране относно възможностите за стаж в рамките на сключените от катедрата договори за стаж с партньорски институции.