Катедра "Икономическа социология"

Инфосреща с първи курс"Социология"

сряда, 02 март 2016 12:23 /
Начало:
вторник, 08 март 2016 9:00
Край:
вторник, 08 март 2016 9:30
Място:
зала 4009
Подробности:

Ежегодните срещи на студентите от специалност "Социология" с ръководител катедра, научен секретар и випусков ръководител целят запознаването на студентите с работата на катедра "Икономическа социология", Клуб на социолога и Лаборатория за социологически изследвания.