Катедра "Икономическа социология"

Връчване на дипломи

четвъртък, 29 октомври 2015 17:57 /
Начало:
вторник, 15 декември 2015 14:30
Край:
Място:
зала Тържествена
Подробности:

на бакалаври специалности "Социология" и "Икономическа социология"

и магистри по програмите:

"Социология на бизнеса и управлението"

"Приложна социология"

"Европейска социална политика и социална работа”