Катедра "Икономическа социология"

Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по случай 40 годишнината от създаването на катедра "Икономическа социология"

понеделник, 05 октомври 2015 15:02 /
Начало:
вторник, 20 октомври 2015 17:00
Край:
Място:
зала Тържествена
Подробности:

"Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия."

по случай 40 годишнината от създаването на катедра "Икономическа социология"


soc_6ef30_f88a3_krastio_petkov1 (1).jpg

Проф. д.ик.н. Кръстьо Петков, преподавател по социология в УНСС, председател Управителния съвет на Съюза на икономистите в България (СИБ). Проф. Петков е основател и първи председател (1990-1997 г.) на Конфедерацията на независимите синдикати (КНСБ), народен представител в 39-ото Народно събрание, автор на над 500 книги, учебници, научни студии, статии и др.