Катедра "Икономическа социология"

Докторантски семинар

петък, 15 май 2015 15:57 /
Начало:
вторник, 19 май 2015 17:30
Край:
Място:
зала 2028А "Факултетна"
Подробности:

Лаборатория за социологически изследвания ви кани на сбирка на докторантски семинар. Велина Балканска ще ни запознае с творческите си социологически търсения относно
"Съвременни акценти в социология на здравето: самоуправление на болестта на хронично болни с диабет тип 2 в България"

Велина Балканска защити успешно дисертационния си труд на 16.03.2015 г. на тема "Социално предприемачество при самоуправление на болестта в условията на икономическа криза в България (по емпирични изследвания на хронично болни от диабет тип 2)". По традиция тя ще участва в докторантския семинар на Лабораторията за социологически изследвания към катедра Икономическа социология, за да разкаже за работата си и да отговори на Вашите въпроси.

Повече за изследването можете да прочетете в автореферата достъпен тук:http://konkursi.unwe.bg/docume…/340AvtoreferatVBalkanska.pdf