Катедра "Икономическа социология"

Майски катедрен съвет

вторник, 17 февруари 2015 14:58 /
Начало:
сряда, 20 май 2015 10:00
Край:
Място:
Подробности:

ТЕМАТИЧНИ ФОКУСИ

  1. Обсъждане на предложения за промени в учебните планове на специалност „Социология“ и „Икономическа социология и психология“
  2. Обсъждане на прогнозен план за учебната заетост на преподавателите  през учебната 2015-2016г.
  3. Определяне на дата и комисии за държавен изпит (бакалаври) и защита на дипломни работи (магистри) – първа и четвърта сесия, юли 2015г.
  4. Обсъждане на възможност за дистанционно обучение в специалност „Социология“