Катедра "Икономическа социология"

Априлски катедрен съвет

вторник, 17 февруари 2015 14:57 /
Начало:
сряда, 22 април 2015 10:00
Край:
Място:
Подробности:

Тематични фокуси

  1. Обсъждане и приемане на актуализирани учебни програми, включени в учебните планове на специалностите „Социология“ и „Икономическа социология“
  2. Обсъждане на студии за тематичен том  на Научни трудове на УНСС
  3. Обсъждане и актуализиране на програма за кадровото развитие на катедрата и  академичното израстване на нейните членове.
  4. Обсъждане присъствието на катедра „Икономическа социология” в интернет пространството (сайт на катедрата, английска версия на сайта, актуализиране и поддържане фейсбук страница, индивидуални блогове на преподавателите, рубрика „Working papers” и др.
  5. Обсъждане на документи за учредяване на алумни организация на студенти, завършили специалностите „Социология”,  „Икономическа социология” и „Икономическа социология и психология“