Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - трета сесия

понеделник, 12 януари 2015 15:21 /
Начало:
четвъртък, 05 март 2015 10:00
Край:
Място:
ИСК зала 205
Подробности:

За специалностите "Икономическа социология" и "Социология". 

Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “бакалавър”:

http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/3805/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80-.html

Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология":

http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/3939/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-.html

Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология":

http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/3938/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-.html


Изпитът ще се проведе в Инстиута за следдипломна квалификация - зала 205.