Катедра "Икономическа социология"

Връчване на дипломи за бакалавър на специалностите Социология и Икономическа социология

сряда, 29 октомври 2014 15:28 /
Начало:
сряда, 17 декември 2014 15:30
Край:
Място:
зала Тържествена
Подробности: