Катедра "Икономическа социология"

Декемврийски катедрен съвет

петък, 19 септември 2014 12:55 /
Начало:
сряда, 17 декември 2014 14:00
Край:
Място:
Зала Факултетна 2028A
Подробности:

ТЕМАТИЧНИ ФОКУСИ

  1. Обсъждане на възможност за въвеждане на дистанционно обучение за специалност „Социология“
  2. Обсъждане на магистърски програми на катедрата за учебната 2015-2016г.
  3. Обсъждане присъствието на катедра „Икономическа социология” в интернет пространството (сайта на катедрата, актуализиране и подържане фейсбук страница, индивидуални блогове на преподавателите, подготовка на английска версия на сайта, подготовка на рубрика „Working papers” и др.)
  4. Обсъждане и приемане на самооценки за качеството на обучението
  5. Определяне на дата и комисии за ДИ и защита – трета сесия- м.януари-февруари- 2015г.
  6. Разни