Катедра "Икономическа социология"

Ноемврийски катедрен съвет

петък, 19 септември 2014 12:53 /
Начало:
сряда, 19 ноември 2014 14:00
Край:
Място:
Зала Факултетна 2028A
Подробности:

ТЕМАТИЧНИ ФОКУСИ

  1. Вътрешна защита на дисертационен труд на докторант Мариета Христова.
  2. Обсъждане на учебник по История на цивилизациите.
  3. Обсъждане на учебник по Социология на личността на доц. Кольо Рамчев.
  4. Обсъждане и приемане на самооценки за качеството на обучението
  5. Обсъждане и приемане на програма за празник на специалността
  6. Разни