Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР

понеделник, 15 септември 2014 15:25 /
Начало:
сряда, 17 септември 2014
Край:
Място:
ИСК ЗАЛА 4002
Подробности:

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Икономическа социология” и “Социология” ще се проведе на 17.09.2014 /сряда/ от:

10.00 часа за ОКС- бакалавър


В института за следдипломна квалификация, зала 4002.

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова.