Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕНТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

понеделник, 15 септември 2014 15:24 /
Начало:
Край:
Място:
Подробности:

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Икономическа социология” и “Социология” ще се проведе на 17.09.2014 /сряда/ от:

10.00 часа за ОКС- бакалавър

11.00 часа  за ОКС- магистър


В института за следдипломна квалификация, зала 4002.

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова.