Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВНЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “Икономическа социология” и “Социология”

сряда, 26 март 2014 16:44 /
Начало:
петък, 27 юни 2014 10:00
Край:
Място:
Подробности:

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ:

>

Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2014 /петък/ от:

10.00 часа за ОКС- бакалавър

11.00 часа  за ОКС- магистър

 

>

Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова

        

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

 

Въпросници за държавен изпит можете да намерите на сайта на катедра Икономическа социология: http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/3804/%D0%BE%D0%BA%D1%81-%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80.html