Катедра "Икономическа социология"

Майски катедрен съвет

петък, 21 март 2014 13:21 /
Начало:
четвъртък, 22 май 2014
Край:
Място:
Подробности:

Тематични фокуси

  1. Обсъждане на програма за техническо и информационно осигуряване на катедрата
  2. Обсъждане присъствието на катедра „Икономическа социология” в интернет пространството (сайта на катедрата, актуализиране и подържане фейсбук страница, индивидуални блогове на преподавателите, подготовка на английска версия на сайта, подготовка на рубрика „Working papers” и др.)
  3. Обсъждане на прогнозен план за учебната заетост на преподавателите  през учебната 2014-2015г.