Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

четвъртък, 19 септември 2013 12:23 /
Начало:
петък, 18 октомври 2013 10:00
Край:
Място:
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ВТОРА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ:

>

Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 18.10.2013 /ПЕТЪК/ от:

10.00 часа за ОКС- бакалавър

11.00 часа  за ОКС- магистър

 

>

Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова

        

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.