Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

сряда, 10 април 2013 15:15 /
Начало:
четвъртък, 27 юни 2013 10:00
Край:
Място:
Подробности:

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ:

>

Икономическа социология” и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от:

10.00 часа за ОКС- бакалавър

11.00 часа  за ОКС- магистър

 

>

Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова

        

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.