Катедра "Икономическа социология"

Научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”

четвъртък, 01 април 2021 19:38 /
Начало:
четвъртък, 22 април 2021 10:00
Край:
Място:
Онлайн - в Teams
Подробности:


Уважаеми студенти и докторанти,

Общоикономически факултет и Студентски съвет имат удо­волствието да Ви поканят да участвате в научна конференция „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикател­ство на времето“, която ще се проведе на 22 април 2021 г. Конференцията ще се проведе онлайн – в Teams.

Конференцията е факултетна инициатива и дава възможност на студенти (бакалаври и магистри) и докторанти от УНСС да представят своите теоретични и емпирични разработки в ши­рок спектър от тематични направления в областта на икономи­ката и социологията.

За най-добре представилите се студенти и докторанти от УНСС в рамките на конференцията се предвиждат награди.

Докладите от конференцията, които са приети за публикува­не ще бъдат издадени в електронен сборник с редакционна колегия и ISBN номер. Сборникът ще бъде публикуван през 2021 година.

Като приложение, можете да намерите:

1. Покана за конференцията

2. Заявка за участие в конференцията