Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - трета сесия

четвъртък, 06 февруари 2020 12:21 /
Начало:
четвъртък, 12 март 2020 14:00
Край:
Място:
Зала 2121
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 12.03.2020 г. от 14.00 часа в зала 2121.

Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.


                                                                                                                                                                                   От ръководството