Катедра "Икономическа социология"

Общо събрание на Алумни клуб "Социология, икономика, психология в УНСС"

събота, 23 ноември 2019 13:54 /
Начало:
четвъртък, 12 декември 2019 11:30
Край:
Място:
Зала 2028А, УНСС
Подробности:

ПОКАНА

Уважаеми колеги, 

От името на Сдружение Алумни клуб „Социология, икономика, психология в УНСС” и в качеството ми на председател на описаното сдружение, Ви каня да присъствате на Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 12.12.2019 г. – ден четвъртък, от 11.30 ч., на следния адрес: гр. София, ПК 1700, Студентски град, бул. „8-ми декември“, Университет за национално и световно стопанство, зала 2028А.

 

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 

Регистрация – 11:30-11:45 ч.

1. Обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността за 2019 г.

2. Обсъждане и приемане на бюджета за 2019 г.

3. Избор на нов управителен съвет поради изтичане на мандата.

4. Обсъждане и приемане на програма за дейността през 2020 г.

5. Приемане на нови членове.

6. Разни

 

Общото събрание ще се проведе под председателството на член на Управителния съвет гл.ас. д-р Тодорка Кинева.

 

 

гр. София

22.11.2019                                                        С уважение,

                                                                                    /проф. д-р Мария Георгиева Стоянова,

                                                                                    Председател на Алумни клуб

                                                                                   „Социология, икономика,

                                                                                     психология в УНСС”/