Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - втора сесия

понеделник, 15 юли 2019 15:35 /
Начало:
четвъртък, 17 октомври 2019 13:00
Край:
Място:
Зала 1083 - нов корпус
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (втора сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 17.10.2019 г. (четвъртък) от 13.00 часа в зала 1083-нов корпус.


Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.

                                                                                                                                                                                                                        От ръководството