Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - втора сесия

понеделник, 15 юли 2019 15:32 /
Начало:
петък, 27 септември 2019 10:00
Край:
Място:
Зала 3074
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (втора сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 27.09.2019 г. (петък) от 10.00 часа в зала 3074.


ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова.        

                                                                                                                                                                                      От ръководството