Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - първа и четвърта сесия

петък, 12 април 2019 12:34 /
Начало:
четвъртък, 11 юли 2019 10:00
Край:
Място:
Зала 4055
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (първа и четвърта сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10.00 часа в зала 4055.


Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата, обявена за държавен изпит.

                                                                                                                                                                                                                        От ръководството