Катедра "Икономическа социология"

Държавен изпит - първа и четвърта сесия

петък, 12 април 2019 12:26 /
Начало:
Край:
петък, 05 юли 2019 10:00
Място:
Зали 4055 и 4056
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Държавният изпит на студентите от ОКС "Бакалавър" (първа и четвърта сесия) от специалности “Социология” и “Икономическа социология и психология” ще се проведе на 05.07.2019 г. (петък) от 10.00 часа в зали 4055 и 4056.


ВАЖНО!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова в срок до 28.06.2019 г. (петък).        

                                                                                                                                                                                      От ръководството