Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи - трета сесия

четвъртък, 17 януари 2019 15:59 /
Начало:
четвъртък, 14 март 2019 14:00
Край:
Място:
Зала 5022
Подробности:


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи (трета сесия) на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 14.03.2019 г. от 14.00 часа в зала 5022.


                                                                                                                                                                                   От ръководството