Катедра "Икономическа социология"

Тържествено връчване на дипломи на завършилите студенти-бакалаври и магистри

петък, 19 октомври 2018 13:44 /
Начало:
четвъртък, 13 декември 2018 16:00
Край:
Място:
Аула „Максима” - УНСС
Подробности:


Академичният състав на катедра „Икономическа социология” организира Ден на специалността и тържествено връчване на дипломите на завършилите студенти-бакалаври (положили успешно държавен изпит през юли и септември 2018) и магистри (успешно защитили дипломна работа през юли 2018) от специалности:

  • „Социология” и „Икономическа социология и психология”
  • „Бизнес психология и социология”
  • „Социални изследвания, анализи и проекти”

на 13.12.2018 от 16.00 часа в аула Максима” - УНСС.

                                                              

                                                                    От ръководството


Забележка: До 12.12.2018 г. дипломиращите се студенти (бакалаври) трябва да се явят в отдел „Студенти“, за да положат подписи в дипломната книга. Без този подпис е невъзможно получаването на диплома в деня на тържественото връчване (13.12.2018).

Дипломиращите се студенти (магистри) е необходимо да се явят в отдел "Студенти" на 13 декември 2018 г. до 15.00 ч., за да положат подписи в дипломната книга.