Катедра "Икономическа социология"

Защита на дипломни работи

петък, 02 март 2018 13:04 /
Начало:
четвъртък, 15 март 2018 14:00
Край:
Място:
Зала 3036
Подробности:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Защитата на дипломни работи на студентите магистри от специалности “Бизнес психология и социология” и “Социални изследвания, анализи и проекти” ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 часа в зала 3036.

                                                                                                                                                                                   От ръководството