Катедра "Икономическа социология"

Отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога

сряда, 28 февруари 2018 15:34 /
Начало:
вторник, 13 март 2018 11:30
Край:
Място:
Пред зала 3034
Подробности:

Уважаеми колеги,

Заповядайте на отчетно-изборно събрание на Клуба на социолога, което ще се състои на 6 март 2018 г. от 11.30 ч. В събранието могат да участват членовете на Клуб на социолога и всички студенти от спец. "Социология" и "Икономическа социология и психология" от 1 до 4 ти курс.

Дневният ред на събранието е:

 1. Отчет на ръководството на Клуб на социолога за дейността през 2017 г.

2. Избор на ново ръководство.

3. Прием на нови членове.

4. Други.