Катедра "Икономическа социология"

КРЪГЛА МАСА: ОБРАЗОВАНИЕТО ПО СОЦИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ

събота, 18 ноември 2017 11:53 /
Начало:
вторник, 21 ноември 2017 14:00
Край:
вторник, 21 ноември 2017 16:00
Място:
Голяма конферентна зала, УНСС
Подробности:

Каним всички заинтересувани от бъдещето на образованието по социология в България на дискусия с ръководителите на катедри по социология в страната.

Модератор: доц. д-р Светла Колева, Зам. председател на Българска социологическа асоциация

Участници:

Проф. д.с.н. Таня Чавдарова, р-л на к-ра „Социология“ при СУ „Св. Климент Охридски“

Проф. д.с.н. Валентина Миленкова р-л на к-ра „Социология“ при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Проф. д-р Иван Чалъков, р-л к-ра „Приложна и институционална социология“ при ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Стойка Пенкова, р-л к-ра „Социология и науки за човека“ при ПУ „Паисий Хилендарски“

Доц. д-р Андрей Нончев, р-л к-ра „Икономическа социология“ при УНСС

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова и гл. ас. д-р Екатерина Маркова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН