Катедра "Икономическа социология"

Ново разписание за ОКС Магистър "Приложна социология" 2013/2014

понеделник, 16 декември 2013 13:02

 

11.10.2013 г..

9.00 - 17.30

 

Политически и електорални изследвания

Л

Проф. д.с.н Михаил Мирчев

П036

 

13.10.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Политически и електорални изследвания

Л

Проф. д.с.н Михаил Мирчев

4043

 

19.10.2013 г.

12.30 - 21.00

 

Съвременни трансформации на социалните и икономически институции

Л

Проф. д.с.н Г.НАЙДЕНОВ

3060

 

20.10.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Съвременни трансформации на социалните и икономически институции

Л

Проф. д.с.н Г.НАЙДЕНОВ

3060

 

26.10.2013 г. - 27.10.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Съвременни трансформации на социалните и икономически институции

Л

Проф. д.с.н Г.НАЙДЕНОВ

2029

 

2.11.2013 г. - 3.11.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Методология на научните изследвания в социологията

Л

Проф. д.с.н М. МИРЧЕВ

5006

 

4.11.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Методология на научните изследвания в социологията

Л

Проф. д.с.н М. МИРЧЕВ

ИСК210

 

8.11.2013 г. - 10.11.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Социология на кризите

Л

Доц. д-р М. СТОЯНОВА

5006

 

15.11.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Социология на кризите

Л

Доц. д-р М. СТОЯНОВА

2119

 

16.11.2013 г. - 17.11.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Социология на кризите

Л

Доц. д-р М. СТОЯНОВА

2122

 

1.12.2013 г.

9.00 – 14.00

 

Социални движения и социална промяна

Л

ДОЦ. Д-Р А. БУНДЖУЛОВ

4043

 

04.01.2014-05.01.2014г.

9.00 - 17.30

 

Социални движения и социална промяна

Л

ДОЦ. Д-Р А. БУНДЖУЛОВ

5005

 

8.01.2014 г.

9.00 – 14.000

 

Социални движения и социална промяна

Л

ДОЦ. Д-Р А. БУНДЖУЛОВ

5005

 

4.12.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Методология на научните изследвания в социологията

Л

Проф. д.с.н М. МИРЧЕВ

ИСК215

 

6.12.2013 г. - 7.12.2013 г.

9.00 - 17.30

 

Методология на научните изследвания в социологията

Л

Проф. д.с.н М. МИРЧЕВ

ИСК215

 

20.12.2013 г.

12.30 - 21.00

 

Социология на глобализацията

Л

Доц. д-р В. СТОИЛОВА

3060

 

21.12.2013 г.

12.30-21.00

 

Социология на глобализацията

Л

Доц. д-р В. СТОИЛОВА

4042

 

22.12.2013 г.

9.00-14.00

 

Социология на глобализацията

Л

Доц. д-р В. СТОИЛОВА

4042

 

27.12.2013 г.

12.30-21.00

 

Социология на глобализацията

Л

Доц. д-р В. СТОИЛОВА

П035

 

6.1.2014 г. - 7.1.2014 г.

9.00 - 17.30

 

Съвременни трансформации на социалните и икономически институции

Л

Проф. д.с.н Г.НАЙДЕНОВ

4042

 

13.1.2014 г.

9.00 – 14.00

 

 Политически и електорални изследвания

Л

Проф. д.с.н Михаил Мирчев

4043

 

14.1.2014 г.

9.00 - 14.00

 

Политически и електорални изследвания

Л

Проф. д.с.н Михаил Мирчев

4043

 

Галерия снимки от Ново разписание за ОКС Магистър "Приложна социология" 2013/2014  ...