Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

сряда, 10 април 2013 15:09

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ:

Икономическа социология”, и “Социология” и ще се проведе на 27.06.2013 /четвъртък/ от:

10.00 часа за ОКС-бакалавър

11.00 часа  за ОКС-магистър

 

Важно!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова

        

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

Галерия снимки от ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ПЪРВА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР  ...