Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР

четвъртък, 28 януари 2016 14:09 /
Начало:
четвъртък, 10 март 2016 10:00
Край:
Място:
Подробности:

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ

Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 10.03.2016г.  от 10.00 часа. 

зала  П034

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова

Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология":

http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/3939/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-.html

Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология":

http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/3938/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-.html