Катедра "Икономическа социология"

Защита на магистърски тези

понеделник, 12 януари 2015 15:19 /
Начало:
четвъртък, 05 март 2015 11:00
Край:
четвъртък, 05 март 2015 13:00
Място:
Зала Факултетна 2028A
Подробности:

Крайният срок за предаване на магистърските тези в хартиен и електронен вариант е 12 февруари 2014 г. 

Правила за организация и провеждане на защита на дипломна работа в ОКС “магистър” можете да намерите тук:

http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/3806/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-.html