Катедра "Икономическа социология"

ДЪРЖАВEН ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

четвъртък, 23 януари 2014 13:38 /
Начало:
сряда, 05 март 2014 10:00
Край:
Място:
Подробности:

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ – ТРЕТА СЕСИЯ НА СТУДЕНТИТЕ БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ:

>

Икономическа социология”, “Социология”ще се проведе на 05.03.2014  от:

10.00 часа за ОКС- бакалавър

10.00 часа  за ОКС- магистър

 

>

Важно!!!!

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Бакалавър” се подават  в общата канцелария на ОИФ при г-жа Будинова

        

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават  в отдел Магистратури.

 

Дипломните работи се депозират в катедрата на хартиен и електронен носител не по-късно от 2 седмици преди датата обявена за държавен изпит.