Катедра "Икономическа социология"

Защити на магистърски тези - втора сесия

понеделник, 19 юни 2017 17:17 /
Начало:
четвъртък, 19 октомври 2017 10:00
Край:
Място:
5020
Подробности:

Молби за явяване на държавен изпит ОКС “Магистър” се подават в отдел

"Магистратури".