Катедра "Икономическа социология"

Обновено: понеделник, 16 ноември 2015 17:02

ПРОГРАМА

9.00-9.30

Регистрация

 

 

 

 

 

9.30-10.15

Откриване

Модератор: Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС

Голяма конферентна зала

Проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на УНСС

 • Доц. д-р Лилия Йотова, Декан на Общоикономически факултет, УНСС
 • Доц. д-р Мария Стоянова, Зам. декан на Общоикономически факултет, УНСС

 

 

 

10.15-10.30

Кафе-пауза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.30-12.00

Паралелни

сесии

Панел 1а: Икономическа социология: история, методология, предизвикателства

Модератор: проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС

Голяма конферентна зала

Панел 1б: Икономическа социология 4.0: новото поколение

Модератор: доц. д-р Мария Стоянова, УНСС

Малка конферентна зала

 

 

НАУЧНОТО ПОЛЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ: ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 • Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС

 

РЕАЛНА ИЛИ "ВЪОБРАЗЕНА" Е ИНТЕРНЕТ ОБЩНОСТТА? (на примера на www.TeamLiquid.net)

 • Докторант Димитър Сивков, УНСС

 

ЕДИН ВЕК ИКОНОМИЧЕСКО ВРЕМЕ – ОТ КАПИТАЛИЗЪМ-1.0 ДО КАПИТАЛИЗЪМ-4.0 – МИСЛЕНО  СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЧРЕЗ КИНЕМАТОГРАФИЯТА

 • Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ИМИДЖ И ДОВЕРИЕ

 • Докторант Георги Кроснаров, УНСС

 

ПРЕДЕЛИТЕ НА КАПИТАЛИЗА: УСМИРЯВАНЕТО НА ИРАЦИОНАЛНИЯ ПОДТИК (ЗА ЕДИН МОТИВ У МАРКС И ВЕБЕР)

 • Доц. д-р Андрей Бунджулов, УНСС

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ"

 • Яна Андреева и Иван Стефанов, студенти II курс УНСС

 

 

НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 • Проф. д.ик.н. Иванка Съйкова

ЕВРОПЕЙСКАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013 Г., ЗА И ПРОТИВ

 • Докторант Галина Димитрова, ЮЗУ

 

КСО – ПРИНОС ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

 • Докторант Манол Кръстев, УНСС

 

ФУНДАМЕНТАЛНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕМПИРИЧНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Проф. д.с.н. Светлана Съйкова, ИИОЗ-БАН

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

 • Докторант Александър Панайотов, УНСС

 

 

 

 

 

12.00-13.00

Обяд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.15

Паралелни сесии

Панел 2а: Пазари, идентичности, социален капитал

Модератор: гл. ас. д-р Михаела Мишева, УНСС

Голяма конферентна зала

Панел 2б: Икономическа социология 4.0: новото поколение

Модератор: доц. д-р Мария Серафимова, ЮЗУ

Малка конферентна зала

 

ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ОПАЗАРЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ – ЕДИН СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОГЛЕД

 • Доц. д-р Вяра Стоилова, УНСС

БЕЖАНЦИТЕ – ЗАПЛАХА ИЛИ НЕ ЗА ДЪРЖАВАТА (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРИЯ И ГЕРМАНИЯ)

 • Теодор Младенов, Антония Стойнова и Северина Цонкова, студенти II курс УНСС

 

ВЛАСТТА НА ПАЗАРИТЕ

 • Доц. д-р Елена Симеонова, УНСС

 

ТЕОРЕТИЧЕН И ПРИЛОЖЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНОТО ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНАТА НА ТРУДА ЗА ЦЕЛИТЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

 • Проф. д-р Мария Сотирова, ПУ „Паисий Хилендарски“

БЕЖАНЦИТЕ: ИМИГРАНТИ ИЛИ ЕМИГРАНТИ

Докторант Теодор Тодоров, ЮЗУ

 

 

"МОДАТА": ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ В БЪЛГАРИЯ

 • Александър Христов, студент IV курс ЮЗУ

ВАРИАНТИ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ В БЪЛГАРИЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

 • Проф. д.с.н Елка Тодорова, УНСС

 

ПРИСЪСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО: ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО

 • Д-р Мариета Христова, УНСС

МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ПРЕД ТРУДЕН ИЗБОР

 • Сузана Белемезова, студент IV курс ЮЗУ

В ТЪРСЕНЕ НА ОТГОВОРИ…

 • Мирослав Ризов, студент III курс ЮЗУ

ДИГИТАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: СТРАТИФИКАЦИОННИ ПОТЕНЦИАЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

 • Ас. д-р Димитър Благоев, СУ „Св. Климент Охридски“

ГРЕШКАТА НА ЕДИН РОДИТЕЛ (CASE STUDY)

 • Екатерина Драмчева, студент II курс ЮЗУ

СПОДЕЛЕНОТО ПЪТУВАНЕ – ФЕНОМЕН НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

 • Даниел Цинцов, студент IV курс УНСС

 

 

 

 

 

 

 

 

14.15-14.30

Кафе пауза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30-15.45

Паралелни сесии

 

Панел 2а - Част 2: Пазари, идентичности, социален капитал

Модератор: проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

Голяма конферентна зала

 

 

Панел 2б - Част 2: Икономическа социология 4.0: новото поколение

Модератор: доц. д-р Мария Серафимова, ЮЗУ

Малка конферентна зала

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА „КАПИТАЛИЗЪМ 4.0“

 • Проф. д.с.н. Валентина Миленкова, ЮЗУ

 

НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

 • Мария Маринова, студент IV курс ЮЗУ

 

ГРИЖАТ ЛИ СЕ ЗА СЕБЕ СИ ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 В ГР. СЪЕДИНЕНИЕ?

 • Д-р Велина Балканска, УНСС

ТРУДЪТ И НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

 • Юлиана Гальова, студент IV курс УНСС

КАЧЕСТВО НА ТРУДА И УСЛОВИЯ НА ТРУД

 • Бойко Гатев студент IV курс УНСС

РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ

 • Д-р Габриела Йорданова, ИИОЗ-БАН

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ТРУДОВИЯТ ПАЗАР

 • Ивона Фалина, студент IV курс ЮЗУ

 

СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ: ОПИТ ЗА ДЕФИНИЦИЯ И ЗА ИЗМЕРВАНЕ

 • Проф. д.с.н. Начко Радев, МУ-Плевен

ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 • Гергана Евстатиева, студент IV курс УНСС

 

"СОЦИОЛОГИЯ НА НАЦИОНАЛЗМА 4.0?: (ДЕ)НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО"

 • Доц. д-р Мария Бакалова, УНСС

 

КРАЖБАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - КОНФЛИКТНА ЗОНА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

 • Павлина Бойчева, студент IV курс УНСС

 

ИДЕНТИЧНОСТТА КАТО ИЗБОР И БУНТ

 • Гл. ас. д-р Михаела Мишева, УНСС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.45-16.00

Кафе пауза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-17.15

Паралелни сесии

 

Панел 3а: Кризи, миграция, девиантност –

Модератор: гл. ас. д-р Георги Петрунов,УНСС

Голяма конферентна зала

 

 

Панел 3б: Власт, медии, политики

Модератор: проф. д.с.н. Георги Найденов, УНСС

Малка конферентна зала

 

ЗА ХАРАКТЕРА НА КРИЗАТА

 • Доц. д-р Иво Христов, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

 

СОЦИАЛНО-КЛАСОВИ НЕРАВЕНСТВА И ЦИВИЛИЗАЦИОННО-МИГРАНТСКИ НЕРАВЕНСТВА: ЗАВОЙ ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯ КЪМ ПРИМИТИВИЗАЦИЯ

 • Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС

ДУХОВНАТА КРИЗА  НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

 • Доц. д-р Ивайло Христов, УНСС

КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

 • Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ

 • Доц. д-р Стоян Влайков, УНСС

 

ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 • Проф. д.ик.н. Пенка Найденова, ИИНЧ-БАН и доц. д-р Геновева Михова, ЦДИО

СТРЕМЕЖ КЪМ ВЛАСТ. БЯГСТВО ОТ ВЛАСТТА

 • Доц. д-р Кольо Рамчев, УНСС

 

СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУСНИ ПОЗИЦИИ НА СОЦИОПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРУПИ В СТРАНИТЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

 • Гл. ас. д-р Александър Стоянов, УНСС

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ЕС

 • Докторант Таньо Василев, УНСС

ДИНАМИКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА В КИТАЙ И ИНДИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

 • Доц. д-р Калоян Харалампиев, СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д.с.н. Георги Найденов, УНСС

СКИ КУРОРТИТЕ НА БАЛКАНИТЕ. ГРЪЦКИЯТ СЛУЧАЙ.

 • доц. д-р Донка Никова - УНСС, доц. д-р Николаос Бланас, лектор Димитриос Целиос,  доц. д-р  Георгиос Аспридис, Технологичен образователен институт на Тесалия, Гърция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.15-17.30

Кафе пауза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.30-18.45

Паралелни сесии

 

Панел 3а – Част 2: Кризи, миграция, девиантност

Модератор: гл. ас. д-р Александър Стоянов,УНСС

Голяма конферентна зала

 

 

Панел 3б – Част 2: Власт, медии, политики

Модератор: доц. д-р Андрей Бунджулов, УНСС

Малка конферентна зала

 

ЗАПЛАЩАНЕТО В ПЛИК В БЪЛГАРИЯ

 • Доц. д.с.н. Таня Чавдарова, СУ „Св. Климент Охридски“

 

ЧЕТВЪРТАТА И ПЕТАТА ВЛАСТ В ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ: АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНИЯ ИЗБОР

 • Гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС

 

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

 • Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИИОЗ-БАН

 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПИРАНЕТО НА МРЪСНИ ПАРИ В БЪЛГАРИЯ

 • гл. ас. д-р Георги Петрунов, УНСС  

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОЕКТ “МАРТЕНИЦАТА – ЗАЕДНО ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИЯТА

 • Ас. Мариета Гуновска, МУ-Плевен

 

 

МИГРАЦИЯ И СИГУРНОСТ. СОЦИОЛОГИЧЕСКИ РАКУРСИ

 • Проф. д-р Ставри Фердов, АМВР

ЕМПИРИЧНО ИНДИКИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЗАЕТОСТ В МЕДИИТЕ

 • Докторант Милена Кунова, УНСС

 

 

ИМИГРАНТИТЕ КАТО ГЛОБАЛЕН ПРЕКАРИАТ

 • Д-р Йоан Христов, УНСС

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И МРЕЖИ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

 • Докторант Гергана Костадинова, УНСС

ИКОНОМИКА НА ВНИМАНИЕТО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛЕТА НА ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА. НЕРАВЕНСТВА, КРИЗИ И ТРАНСФОРМАЦИИ, ОТРАЗЕНИ В ОГЛЕДАЛОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА (ПО МОДЕЛА НА НОВИТЕ РЕАЛИТИ ФОРМАТИ)

 • Докторант Яница Маринова, УНСС

 

 

 

 

19.00-21.00

Коктейл

 

 

 

Прикачени файлове:

application/pdf programa 40 god Ikonomicheska sociologoq.pdf - 298 KB