Катедра "Икономическа социология"

Обновено: понеделник, 15 март 2021 16:31

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 година се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление:

  • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология".

Конкурсът се провежда в два кръга.

Темите за разработвене на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2021 са

  • „Образование по време на пандемия”
  • „Човек и общество: съвременни предизвикателства”

Кандидат-студентите, кандидатстващи в Националния конкурс за есе избират една от двете предложени теми.

Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първия кръг до 31.03.2021 г., за втория кръг до 31.05.2021 г.

Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.

Регламент за участие в конкурса.

Формуляр за участие

Указания за разработка на есе 

Защо да кандидатствате с есе в кампанията през 2021 г.? Прочетете мнението на миналогодишните ни участници:

Ирина Асенова

 

Студентка в първи курс специалност социология

Отличена за есето си в национален конкурс за кандидатстуденти по социология 2020 г.

Мисля, че специалността Социология дава много широки и базови познания за структурата на обществото, процесите в него и ролята на личността в тях.

Винаги съм проявявала интерес към взаимоотношенията индивид-общност и как те влияят на заобикалящия ни свят, а  чрез социологията се надявам да достигна до познание и да добия анализаторски и изследователски способности.

 Избрах да кандидатствам с есе, защото смятам, че чрез него мога да изразя  позициите и отношението си към зададената тема и същевременно да проявя творчески подход на работа. Намирам тази форма за кандидатстване за много подходяща, тъй като тя дава възможност за себеизразяване и акцентиране върху гражданската и личностна позиция на кандидат-студента. Епидемичната обстановка в страната направи обучението доста по-различно от очакваното и за съжаление физически прекараното време в университета беше малко. Преподавателите успяха да се адаптират към онлайн формата на обучение и да ни осигурят добър лекционен курс. Изучаваните дисциплини през първи семестър ми бяха интересни и добре представени. Получих знания в различни области и благодарение на тях, по-лесно усвоявам новите дисциплини този семестър.

За мен е удоволствие да изразя впечатленията си до момента.

Поздрави,

Ирина Асенова

 

 

Прикачени файлове:

application/msword КСК 2021-2022 - Формуляр за участие[870].doc - 221 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document КСК 2021-2022 - Регламент[868].docx - 23 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document КСК 2021-2022 - Указания за разработване на есе 140121[869].docx - 15 KB