Резултати от търсене за Master

Университетски подсайтове

Master's Programs
Information for masters programs

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

15 results found
Agriculture and Forestry University, Nepal 17.4.2019 г. ... has 4-year B.Sc. Ag, 5-year B. V. Sc. and AH, 2-year Master programs in Agriculture, Animal Science, Veterinary Science and Aquaculture, and PhD programs. Besides improving the existing academic programs, AFU is planning to start Master and PhD programs in forestry and also additional programs such as ...
University of Ruhuna, Sri Lanka 17.4.2019 г. ... . Around 800 postgraduate students are pursuing Master’s and Doctoral degrees at the University in different disciplines that are of relevance to the development of the region in particular and the country in general. Career for undergraduates in universities was recently recognized as a policy ...
Benguet State University, Philippines 17.4.2019 г. ... , respectively. BSU offers seven doctoral programs, 32 Master programs, 19 undergraduate programs, as well as several diploma courses. In terms of curricular program offerings, BSU enrols the biggest number of graduate students among state universities in the region. The University trains annually about 10,000 ...
Business and Innovation - a curriculum in English Language 14.5.2019 г. ... tamplate for choosing a master thesis topic Deadline for submitting applications for topics Topics for the development of diploma theses Defense of masters ...
Международна акредитация от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA) 12.9.2018 г. ... на ниво 6 на ЕКР; - EMLog – European Master Logistician on the Strategic Management level, съответстващо на ниво 7 на ЕКР. Водените от катедра „Логистика и вериги на доставките“ специалности в ОКС „бакалавър“ и в ОКС „магистър“ покриват две от трите ...
Външни одити на УНСС от агенции, признати на международно ниво – IAEA 11.5.2017 г. ... програма “Ядрена сигурност” (International Master‘s Degree Programme in Nuclear Security), одобрена и подкрепяна от International Nuclear Security Education Network (INSEN), King’s College London, Middlebury Institute of International Studies, The James Martin Center for Nonproliferation ...
Бизнес журналистика и продуцентство 24.8.2018 г. ... на магистърска програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е структурирано около два основни стълба на връзката между медии и бизнес: Отразяване на спецификата на обективните бизнес процеси в медийна среда (=бизнес журналистика) Създаване и успешна пазарна ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL-TIME Продължителност на обучението:   1 година (2 семестъра, ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 10.2.2015 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   1 година (2 семестъра, ...
Магистър 17.1.2018 г. ... "Бизнес логистика"; The Supply Chain Management master programme/ "Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език е със срок на обучение 2 семестъра и е предназначена за всички, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в ...
SPECIALTY: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TAUGHT IN ENGLISH / Специалност „Управление на веригата на доставките“ с преподаване на английски език Програмата е сертифицирана от Европейската асоциация по логистика 27.8.2018 г. ... Supply Chain Management master programme is designed for anyone who has graduated a bachelor’s degree in the academic area of Economics in UNWE or in other universities. The master programme is developed in accordance with the state requirements for the Master Degree of Education and ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 12.6.2014 г. ... степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация:   МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Форма на обучение:   РЕДОВНА FULL TIME Продължителност на обучението:   1 година (2 семестъра, 555 ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... Degree МАГИСТЪР MASTER Професионална квалификация Professional Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Област на висше образование Area of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ 3. SOCIAL, ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 3.12.2018 г. ... . The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“- 2 сем. Медии и журналистика със специализация ...
Обучение 17.5.2017 г. ... . The Supply Chain Management master programme/Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език – 2 сем. Медии и журналистика със специализация „Връзки с обществеността“- 2 сем. Медии и журналистика със специализация ...

Събития

7 results found
Наш професор в международна комисия за акредитация на Master’s in Public Administration на Uganda Management Institute 22.3.2019 г. ... . д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в комисия за международна акредитация на магистърската програма „Публична администрация“ на Uganda Management Institute, Kampala, Republic of Uganda. В института се обучават над 3000 студенти ...
Стартира процедура за акредитиране на специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ от ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКА (European Logistics Association - ELA) 29.5.2017 г. ... Management level. EMLog – European Master Logistician on the Strategic Management level. Повече информация за Европейската асоциация по Логистика може да намерите тук: http://www.elalog.eu/ 06.04.2017 г. УНСС -  Paolo Bisogni, Президент на ЕАЛ и Nicole Geerken, ...
Доцент от УНСС бе гост-преподавател в Университета Париж – Версай 7.11.2016 г. ... . д-р Елка Василева от катедра „Икономика на природните ресурси“ бе поканена като гост-преподавател в Университета Париж - Версай, Франция. По време на престоя си в ISM-UVSQ (Institut Supérieur de Management – Висш институт по мениджмънт - Университет Париж – Версай) тя ...
Публична лекция на тема: „Мога да науча всичко или къде е скритият потенциал” 23.10.2015 г. ... , преподава умения, свързани с бизнеса, управител е на Master Academy – „Университет на успеха“, по негова инициатива се провежда и състезанието за презентатори „Майстор на думите“, допълни Чернев.   Иво Топалов говори пред многобройната студентска ...
Преподавател от УНСС участва в международна експертна комисия 19.6.2015 г. ... Report за международна акредитация на програмата Master of Public Administration (MPA) и програмата PhD in Public Administration. Това е второ участие на доц. Кацамунска като член на експертна комисия в процедура за международна акредитация. През септември 2014 г. в това си качество тя участва в друга ...
Дипломира се третият випуск на съвместната магистърска програма „Европейски бизнес и финанси“ 23.9.2013 г. ... Павлова връчиха българските и британските дипломи „Master Degree in „European Business and Finance“.  Първи ги получиха отличничките на випуска Белослава Гуевска и Росица Ненчева, които бяха удостоени и със специални грамоти. Проф. Статев и проф. Павлова връчват дипломите на ...

Предстоящо

5 results found
Public Lecture of Mihael Koplovsky on the U.S. – EU: Economic Cooperation 26.5.2016 г. ... from the Johns Hopkins University, a Master of International Affairs from Columbia University’s School of International and Public Affairs and a Master of Arts in National Security and Strategic Studies from the U.S. Naval War College. Mr. Koplovsky speaks Danish, Dutch, ...
Конкурс за проекти по визуализацията на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. 27.4.2012 г. ... бланка и слайдове за презентации (master slide) за бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г. Условия за кандидатстване: 1. Право на участие в конкурса има всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. За ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене