Резултати от търсене за социална икономика

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

9 results found
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... и икономически диалог, като например заетост, социална икономика, икономика, енергетика и политика на държавното управление. Това означава, че SERV организира съгласуване по тези въпроси по собствена инициатива или при поискване и издава доклади и съвети относно политики. Като част от консултативната ...
Правителство на Фландрия, Департамент „Труд и социална икономика“ (ДТСИ) 5.11.2018 г. ... „Труд и социална икономика“ на Правителството на Фландрия, е основният орган, отговорен за реализацията на активната политика по заетостта, професионалното обучение и ученето през целия живот в провинция Фландрия, Белгия. Департамент „Труд и социална икономика“ ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... УНСС, в партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 ...
Контакти 5.11.2018 г. ... „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия: Ръководител на партньорския екип: Ариан Робер, ariane.rober@wse.vlaanderen.be Адрес: бул. „Крал Албер II“ № 35, 1030, Брюксел Телефон: +32 2 552 83 ...
Информационни събития 27.1.2019 г. ... с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура ...
Начало 26.1.2019 г. ... „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия – Партньор ...
40 години катедра Икономическа социология 7.11.2018 г. ... 2-3 2015 г. част 2 Социална икономика и социална работа     Трудовопроизводителните кооперации за инвалиди като субекти на социалната икономика в България – преобърнати реалности     Мария ...
Проекти/Projects 25.5.2020 г. ... Фландрия, Департамент "Труд и социална икономика"   40   2017 Програма "ERASMUS+" 2016-3-EL02-KA205-002673 FABUSS  "Успешното наследяване на семейните фирми"  "Family Businesses Successful Succession" (01.02.2017 - 31.01 ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... банки). Идеята за социална икономика беше провалена – със задружните усилия на бившите комунистическа върхушка и новите демократи. Как победи заговорът е дълга история, която се надявам в бъдеще да разкажа. Тук ме занимава друг феномен:  ...

Събития

9 results found
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот" 31.12.2018 г. ... от ИСК при УНСС в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика" на Правителството на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Разнигие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Процедура BG05M9OP001-4.001 - "Транснационални и ...
Кръгла маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент 5.12.2017 г. ... GROW Unit, Предприемачество и социална икономика, на Европейската комисия, проф. д-р Н. Денчев от Свободния университет - Брюксел, гл. ас. д-р Ив. Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“, Л. Колевски, педагог в Специалното училище за ученици с ...
Наши студенти участваха в кръгла маса в Европейския парламент 1.12.2017 г. ... GROW Unit, Предприемачество и социална икономика, на Европейската комисия, проф. д-р Н. Денчев от Свободния университет - Брюксел, гл. ас. д-р Ив. Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“, Л. Колевски, педагог в Специалното училищеза ученици с ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... с департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... с департамент „Труд и социална икономика“ на правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура ...
Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" 13.10.2017 г. ... партньорство с Департамент "Труд и социална икономика", Правителство на Фландрия, Белгия. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по поцедура ...
КНСБ учредява годишна стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 15.9.2017 г. ... и др.; Б   Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В.  Социални науки: икономическа социология и социология на ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... в швейцарски банки). Идеята за социална икономика беше провалена – със задружните усилия на бившите комунистическа върхушка и новите демократи. Как победи заговорът е дълга история, която се надявам в бъдеще да разкажа. Тук ме занимава друг феномен:  ...

Предстоящо

6 results found
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 14.1.2019 г. ... на труда в предприятията  и др.; Б  Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 4.11.2019 г. ... труда в предприятията  и др.; Б.  Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 3.11.2017 г. ... партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4 ...
Информационен ден по проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" 13.10.2017 г. ... , в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика", Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 6.11.2017 г. ... предприятията  и др.; Б   Социална икономика, в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В.  Социални науки: икономическа социология и социология на труда; ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене