Резултати от търсене за социална икономика

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

8 results found
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... икономически диалог, като например заетост, социална икономика, икономика, енергетика и политика на държавното управление. Това означава, че SERV организира съгласуване по тези въпроси по собствена инициатива или при поискване и издава доклади и съвети относно политики. Като част от ...
Правителство на Фландрия, Департамент „Труд и социална икономика“ (ДТСИ) 5.11.2018 г. ... „Труд и социална икономика“ на Правителството на Фландрия, е основният орган, отговорен за реализацията на активната политика по заетостта, професионалното обучение и ученето през целия живот в провинция Фландрия, Белгия. Департамент „Труд и социална ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4 ...
Контакти 5.11.2018 г. ... 69   Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия: Ръководител на партньорския екип: Ариан Робер, ariane.rober@wse.vlaanderen.be Адрес: бул. „Крал Албер II“ № 35, 1030, Брюксел Телефон: +32 2 552 83 ...
Информационни събития 27.1.2019 г. ... с Департамент „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4 ...
Начало 26.1.2019 г. ... „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия – Партньор ...
40 години катедра Икономическа социология 7.11.2018 г. ... 2-3 2015 г. част 2 Социална икономика и социална работа     Трудовопроизводителните кооперации за инвалиди като субекти на социалната икономика в България – преобърнати реалности     Мария ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... в швейцарски банки). Идеята за социална икономика беше провалена – със задружните усилия на бившите комунистическа върхушка и новите демократи. Как победи заговорът е дълга история, която се надявам в бъдеще да разкажа. Тук ме занимава друг феномен:  генезисът на ...

Събития

9 results found
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот" 31.12.2018 г. ... ИСК при УНСС в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика" на Правителството на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Разнигие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Процедура BG05M9OP001-4.001 - "Транснационални ...
Кръгла маса на тема „Ролята на социалното предприемачество в подкрепа на местните общности“ в Европейския парламент 5.12.2017 г. ... , Генерална Дирекция GROW Unit, Предприемачество и социална икономика, на Европейската комисия, проф. д-р Н. Денчев от Свободния университет - Брюксел, гл. ас. д-р Ив. Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“, Л. Колевски, педагог в Специалното училище за ученици с нарушено зрение ...
Наши студенти участваха в кръгла маса в Европейския парламент 1.12.2017 г. ... Дирекция GROW Unit, Предприемачество и социална икономика, на Европейската комисия, проф. д-р Н. Денчев от Свободния университет - Брюксел, гл. ас. д-р Ив. Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“, Л. Колевски, педагог в Специалното училищеза ученици с нарушено зрение ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 9.11.2017 г. ... , в партньорство с департамент „Труд и социална икономика“ на правителството на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4 ...
Информационен ден по проекти, изпълнявани от ИСК 19.10.2017 г. ... , в партньорство с департамент „Труд и социална икономика“ на правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 ...
Стартира изпълнението на проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" 13.10.2017 г. ... УНСС), в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика", Правителство на Фландрия, Белгия. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по поцедура ...
КНСБ учредява годишна стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 15.9.2017 г. ... в предприятията  и др.; Б   Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В.  Социални науки: икономическа социология и социология на труда; ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... на депозит в швейцарски банки). Идеята за социална икономика беше провалена – със задружните усилия на бившите комунистическа върхушка и новите демократи. Как победи заговорът е дълга история, която се надявам в бъдеще да разкажа. Тук ме занимава друг феномен:  генезисът на ...

Предстоящо

6 results found
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 14.1.2019 г. ... на труда в предприятията  и др.; Б  Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 20.6.2019 г. ... на труда в предприятията  и др.; Б.  Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална ...
Дискусионен форум по проект „Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната” 3.11.2017 г. ... ИСК при УНСС, в партньорство с Департамент „Труд и социална икономика“, правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 ...
Информационен ден по проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, иновациите и промяната" 13.10.2017 г. ... отделение при УНСС, в партньорство с Департамент "Труд и социална икономика", Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски ...
Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 6.11.2017 г. ... на труда в предприятията  и др.; Б   Социална икономика, в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност; В.  Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене