Резултати от търсене за проф. Кръстьо Петков

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

2 results found
Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 29.10.2015 г. ... тези върху личните доходи на безпрецедентните 10%." проф. Кръстьо Петков : „Не само икономиката е в криза. Преподаването на икономиката е също в криза, и тази криза причинява последици, които се простират далече извън университетските стени. Това, което се преподава, формира мненията на следващото ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... Лилия Йотова, преподаватели, студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е приятно от името на академичното ръководство на ...

Събития

6 results found
Учреди се Клуб „Сребърна икономика” в памет на проф. Кръстьо Петков 8.6.2017 г. ... икономика” в памет на проф. Кръстьо Петков към Съюза на икономистите в България, по инициатива на Съюза на учените в България, секция „Социология”. Гл. ас. д-р Ивайло Янков и ас. д-р Драгомир Драганов от ИИОЗ при БАН, възпитаници на ...
IN MEMORIAM проф. Кръстьо Петков 16.1.2017 г. ... 23 декември 2016г., в подножието на Коледа, си отиде Професора! Казахме сбогом на една от най-знаковите фигури в българския научен, академичен, изследователски, обществен, политически, синдикален живот. Отиде си човекът, към когото няколко поколения социолози, ...
Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 20.3.2018 г. ... на безпрецедентните 10%." проф. Кръстьо Петков : „Не само икономиката е в криза. Преподаването на икономиката е също в криза, и тази криза причинява последици, които се простират далече извън университетските стени. Това, което се преподава, формира ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... , студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е приятно от името на ...
Публична лекция на проф. дфн Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.1.2014 г. ... върху нея. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Публичната лекция на проф. Петков бе оценена от колегите му като интересна и провокативна, а той ...

Предстоящо

2 results found
Студентска кръгла маса на тема: "От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС?" 23.10.2014 г. ... форум се организира с подкрепата на проф. Кръстьо Петков, председател на Съюза на икономистите в България, и студентските асоциации: Асоциация на студентите икономисти и Организация на студентите от индустриалния бизнес в УНСС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене