Резултати от търсене за проф. Кръстьо Петков

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

2 results found
Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 29.10.2015 г. ... доходи на безпрецедентните 10%." проф. Кръстьо Петков : „Не само икономиката е в криза. Преподаването на икономиката е също в криза, и тази криза причинява последици, които се простират далече извън университетските стени. Това, което се преподава, формира ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... , преподаватели, студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е приятно от името на академичното ръководство на ...

Събития

6 results found
Учреди се Клуб „Сребърна икономика” в памет на проф. Кръстьо Петков 8.6.2017 г. ... икономика” в памет на проф. Кръстьо Петков към Съюза на икономистите в България, по инициатива на Съюза на учените в България, секция „Социология”. Гл. ас. д-р Ивайло Янков и ас. д-р Драгомир Драганов от ИИОЗ при БАН, възпитаници на катедрата, ...
IN MEMORIAM проф. Кръстьо Петков 16.1.2017 г. ... 23 декември 2016г., в подножието на Коледа, си отиде Професора! Казахме сбогом на една от най-знаковите фигури в българския научен, академичен, изследователски, обществен, политически, синдикален живот. Отиде си човекът, към когото няколко поколения социолози, икономисти, ...
Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков 20.3.2018 г. ... доходи на безпрецедентните 10%." проф. Кръстьо Петков : „Не само икономиката е в криза. Преподаването на икономиката е също в криза, и тази криза причинява последици, които се простират далече извън университетските стени. Това, което се преподава, формира мненията на ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... , преподаватели, студенти. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Ректорът приветства юбиляря „Изключително ми е приятно от името на академичното ...
Публична лекция на проф. дфн Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.1.2014 г. ... на олигархията върху нея. Проф. Кръстьо Петков (на трибуната) по време на академичното му слово. Вдясно: проф. Стати Статев и доц. Андрей Нончев Публичната лекция на проф. Петков бе оценена от колегите му като интересна и провокативна, а той определен като ...

Предстоящо

2 results found
Студентска кръгла маса на тема: "От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС?" 23.10.2014 г. ... . Студентският форум се организира с подкрепата на проф. Кръстьо Петков, председател на Съюза на икономистите в България, и студентските асоциации: Асоциация на студентите икономисти и Организация на студентите от индустриалния бизнес в УНСС ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене