Резултати от търсене за образователен процес

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

0 results found

Новини

3 results found
Нашият първи онлайн семестър през погледа на нашите студенти 20.7.2020 г. ... онлайн обучението в две направления: обективно – образователен процес, и субективно –  възприятия на студентите (емоционални и рационални). Доц. д-р Катя Михайлова Анализът на резултатите дава основание да мислим, че качеството на онлайн образователната услуга, която ...
Рамково споразумение за сътрудничество между УНСС и НСИ 19.6.2014 г. ... на НСИ, да се създадат условия за непрекъснат образователен процес и постоянно актуализиране на знанията на кадрите на института, за привличане на водещи експерти по съвместни програми и курсове. Националният статистически институт ще осигури студентски стажове и преддипломни практики, консултанти в ...
Заслужени отличия в „Студент на годината” 2014 16.5.2014 г. ... , спортната и други дейности, свързани с техния образователен процес на национално и международно ниво. Идеята бе да се изкаже благодарност и на хората, подпомогнали тези успехи през изминалата година - преподавателите и служителите на университета. Членове на журито бяха проф. д-р Веселка Павлова, зам ...

Предстоящо

0 results found

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене