Резултати от търсене за Клуб на социолога

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

3 results found
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... . А. Ценов“, Свищов Клуб на социолога в УНСС        ПАНЕЛНИ СЕСИИ Заявилите интерес към конференцията колеги участваха в десет паралелни дискусионни панела, а два от тях под надслов „Икономическа социология 4.0: новото ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... , 2013 г. Тогава, по покана на „Клуб на социолога” към УНСС, трябваше да говоря на тема „Емоции на „тълпата” и патология на „елитите”. Внезапно заболяване ми попречи да изпълня поетия ангажимент. За днешната дискусия разширих тематичния обхват. Основанието за ...
Клуб на социолога 22.12.2018 г. ... . На отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога, проведено на 13 март 2018 г., бе избрано ново ръководство на Клуба. То е в състав:  - Председател - Камелия Маринова, спец. "Социология", 3 курс. - Зам. председател - Божена Жекова, спец. "Икономическа ...

Събития

10 results found
Новият Декан на Общоикономическия факултет е проф. д-р Маргарита Атанасова 21.11.2018 г. ... от студентите от Клуб на социолога към катедра „Икономическа социология“ („20 години специалност „Социология“ в УНСС“), 1 студентска конференция, организирана от катедра „Икономикс“ („Икономическа ...
Клуб на социолога покани изследователски център "Тренд" да представи свое изследване 13.5.2018 г. ... 8 май 2018 г.,  по покана  на Клуба на социолога, в Малката конферентна зала представители на изследователски център "Тренд" представиха пред студентите от специалностите "Социология" и "Икономическа социология и психология" резултати от своето емпирично ...
Клуб на социолога избра ново ръководство 13.5.2018 г. ... отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога, проведено на 13 март 2018 г., бе избрано ново ръководство на Клуба. То е в състав:  - Председател - Камелия Маринова, спец. "Социология", 3 курс. - Зам. председател - Божена Жекова, спец. "Икономическа социология и ...
Форум клуб „Фест“ 15.2.2018 г. ... САИМО, Еразмус Стюдънт Нетуърк УНСС и Клуб на социолога. Организаторите Форумът, чиято цел беше представяне на алтернативни и интересни възможности за развитие на студентите, беше открит с презентация на Студентския съвет, чиято дейност беше ...
„Ден на отворените врати” в Центъра за изследване на демокрацията. 23.5.2014 г. ... бе организирано от „Клуб на социолога” в УНСС и осъществено на 08. май в Зала 1 на Центъра за изследване на демокрацията, със съдействието на преподавателите от катедра „Икономическа социология” и изследователи в ЦИД, доц. А. Нончев и д-р А. ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 28.2.2014 г. ... , 2013 г. Тогава, по покана на „Клуб на социолога” към УНСС, трябваше да говоря на тема „Емоции на „тълпата” и патология на „елитите”. Внезапно заболяване ми попречи да изпълня поетия ангажимент. За днешната дискусия разширих ...
Четвърти младежки АФОН' 2013 23.5.2013 г. ... държавата Елина Викторова, Георги Димитров УНСС, „Клуб на социолога” Легитимност на формална организация Ивона Фалина, ЮЗУ, І курс „Социология” Вярата ни в медиите и отношението ни към тях Димитър Сивков, УНСС, магистър „Социология” Икономическите кризи в Португалия, Исландия ...
УНСС произведе първите 57 доброволци - социални асистенти 27.4.2013 г. ... „Клуб на социолога“ УНСС                                                                 ...
Приключило обучение 22.4.2013 г. ... „Клуб на социолога“ ...
Национална конференция с международно участие на тема „Обществената трансформация в България, Европа и Света” (16-17 ноември 2012) 9.5.2016 г. ... , организирани от Академичен форум за обществена наука, Клуб на социолога в УНСС, Движение „Промяна за студентите”. „Червената ябълка на АФОН” провокира участниците и гости на студентския форум със съчетаване между наука и изкуство, между рационално осмисляне и емоционално преживяване. ...

Предстоящо

10 results found
Отчетно-изборно събрание на Клуб на социолога 7.3.2018 г. ... . от 11.30 ч. В събранието могат да участват членовете на Клуб на социолога и всички студенти от спец. "Социология" и "Икономическа социология и психология" от 1 до 4 ти курс. Дневният ред на събранието е:  1. Отчет на ръководството на Клуб на социолога за дейността през 2017 г. 2. Избор на ново ръководство ...
Отчетно-изборно събрание на Клуба на социолога 29.3.2017 г. ... . В събранието могат да участват членове на Клуб на социолога и всички студенти в специалност "Социология" от 1 до 4 ти курс ...
Инфосреща за студенти от Икономическа социология 2.3.2016 г. ... работата на катедра "Икономическа социология", Клуб на социолога и Лаборатория за социологически изследвания и информиране относно възможностите за стаж в рамките на сключените от катедрата договори за стаж с партньорски институции. Н а срещата ще бъдат обяснени и процедурите относно начина ...
Инфосреща четвърти курс "Социология" 2.3.2016 г. ... работата на катедра "Икономическа социология", Клуб на социолога и Лаборатория за социологически изследвания и информиране относно възможностите за стаж в рамките на сключените от катедрата договори за стаж с партньорски институции. Н а срещата ще бъдат обяснени и процедурите относно начина ...
Инфосреща с трети курс "Социология" 2.3.2016 г. ... работата на катедра "Икономическа социология", Клуб на социолога и Лаборатория за социологически изследвания и информиране относно възможностите за стаж в рамките на сключените от катедрата договори за стаж с партньорски институции. Випусков ръководител Доц. д-р Андрей Викторов ...
Инфосреща с втори курс "Социология" 2.3.2016 г. ... работата на катедра "Икономическа социология", Клуб на социолога и Лаборатория за социологически изследвания и информиране относно възможностите за стаж в рамките на сключените от катедрата договори за стаж с партньорски институции. Випусков ръководител Гл.ас. д-р Александър Стоянов ...
Инфосреща с първи курс"Социология" 2.3.2016 г. ... работата на катедра "Икономическа социология", Клуб на социолога и Лаборатория за социологически изследвания ...
Национална научна конференция "Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство: в България, Европа и света" 26.11.2014 г. ... организации "Егополитико" и "Клуб на социолога УНСС", с медийното партньорство на студентския блог "Новата журналистика" организират национална научна конференция на тема:   „Преструктуриране на политическото  и идеологическото пространство: в ...
Представяне на новата книга на доц. д-р Вяра Стоилова, "Играта на пазарната размяна" 26.2.2013 г. ... на социолога" има удоволствието да Ви покани на представяне на новата книга на доц. д-р Вяра Стоилова: "Играта на пазарната размяна", на 01.03. 2013 г., от 16 ч., в зала "Факултетна" ...
Ден на организациите в УНСС 10.10.2012 г. ... , САИМО, Алумни клуб на Юридическия факултет, Клуб на социолога, Еко клуб УНСС, ОНПРС, Либертариански студентски клуб ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене