Катедра "Икономическа социология"

ОБУЧЕНИЕ
Обновено: сряда, 17 май 2017 11:38

ОНС Д О К Т О Р

В тази степен се извършва обучение на докторанти по държавна поръчка (редовна и задочна форма на обучение) и на самостоятелна подготовка.

 Катедра "Икономическа социология" организира регулярни сбирки на докторантския семинар, на които могат да присъстват всички преподаватели и студенти, които проявяват интерес към теоретичната научна работа. 

 

Нашите докторанти:

Име, тема на дисертация и научен ръководител

Научна специалност

Форма на обучение

Вид обучение

Статус към месец май 2017 г.

Срок на обучение

Александър Димитров Панайотов

Тема на дисертация:

Политика за ограничаване на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и комуникационни технологии

Научен ръководител:

доц. д-р Мария Георгиева Стоянова

05.11.01 Социология

Задочно

държавна поръчка

защитил

от 25/03/2014
до 24/01/2017

Александър Стоянов Стоянов

Тема на дисертация:

Икономически неравенства в България (1990-2010г.)

Научен ръководител:доц. д-р Вяра Борисова Стоилова

05.11.01 Социология

Самостоятелно

платено обучение

защитил

от 24/04/2012
до 19/11/2013

Андрей Емилов Лалов

Тема на дисертация:

Социална оценка на българската индустриална политика

Научен ръководител:

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

05.11.01 Социология

Задочно

държавна поръчка

действащ

от 24/03/2015
до 24/03/2019

Велина Костадинова Балканска

Тема на дисертация:

Социално предприемачество при самоуправление на болестта в условията на икономическа криза в България (по емпирични изследвания на хронично болни от диабет тип 2)

Научен ръководител:проф. д.с.н. Елка Николаева Тодорова

05.11.01 Социология

Задочно

държавна поръчка

защитил

от 24/04/2012
до 22/12/2014

Габриела Милчева Йорданова

Тема на дисертация:Бюджет на времето на жените в детеродна възраст в постсоциалистическа България

Научен ръководител:      

проф. д.соц.н. Начко Цветанов Радев

05.11.01 Социология

Самостоятелно

платено обучение

защитил

от 24/11/2010
до 09/07/2013

Георги Кръстев Кроснаров

Тема на дисертация:       

Фирменият имидж като конкурентен пазарен фактор

Научен ръководител:      

доц. д-р Вяра Борисова Стоилова

05.11.01 Социология

Задочно

държавна поръчка

удължен

от 02/04/2013
до 02/04/2018

Гергана Константинова Костадинова

Тема на дисертация:       

Трансформиране на отношенията и динамиката в публичната сфера: онлайн комуникация в условията на дигитално разслояване

Научен ръководител:

проф. д.соц.н. Михаил Стоянов Мирчев

05.11.01 Социология

Редовно

държавна поръчка

прекъснал

от 02/04/2013
до 02/04/2018

Димитър Сивков Сивков

Тема на дисертация:

Трансформацията на социалния капитал в полето на виртуалните бизнес мрежи

Научен ръководител:

проф. д.соц.н. Теменуга Генова Ракаджийска

05.11.01 Социология

Редовно

държавна поръчка

действащ

от 24/03/2015
до 24/03/2018

Йоан Грозданов Христов

Тема на дисертация:

Социална оценка на интеграционните политики за имигрантите в България

Научен ръководител:

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

05.11.01 Социология

Редовно

държавна поръчка

защитил

от 24/04/2012
до 24/04/2015

Камелия Руменова Димитрова-Чилдрес

Тема на дисертация:

Трафик на деца сред уязвими общности: политики на противодействие

Научен ръководител:

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

05.11.01 Социология

Задочно

държавна поръчка

действащ

от 08/03/2016
до 08/03/2020

Манол Георгиев Кръстев

Тема на дисертация:

Корпоративният пазарен актьор между собствения интерес и социалната отговорност

Научен ръководител:

доц. д-р Вяра Борисова Стоилова

05.11.01 Социология

Редовно

държавна поръчка

удължен

от 25/03/2014
до 25/03/2018

Маргарита Стойнова Борисова

Тема на дисертация:

Социалната икономия на Леон Валрас – принципи, тенденции и съвременни измерения

Научен ръководител:

проф. д-р Светла Бориславова Тошкова

05.11.01 Социология

Самостоятелно

платено обучение

отписан без право на защита

от 24/04/2012
до 24/04/2014

Мариета Борисова Христова

Тема на дисертация:

Българският виртуален пазар на труда и трансформацията на властта

Научен ръководител:

проф. д.соц.н. Теменуга Генова Ракаджийска

05.11.01 Социология

Задочно

държавна поръчка

защитил

от 09/03/2010
до 15/12/2014

Михаела Михайлова Мишева

Тема на дисертация:

Икономическа имиграция и социална интеграция на имигрантите: българската ситуация в европейски контекст

Научен ръководител:

проф. д.соц.н. Кръстьо Илиев Петков

05.11.01 Социология

Самостоятелно

платено обучение

защитил

от 15/03/2011
до 15/03/2014

Силвия Василева Дацин

Тема на дисертация:

Социологически измерения на икономическата криза на предприятията

Научен ръководител:

доц. д-р Мария Георгиева Стоянова

05.11.01 Социология

Редовно

държавна поръчка

защитил

от 24/04/2012
до 08/03/2016

Тодорка Димова Кинева

Тема на дисертация:

Ролеви конфликти на съвременната българска жена: между семейството и кариерата

Научен ръководител:

проф. д.соц.н. Михаил Стоянов Мирчев

05.11.01 Социология

Редовно

държавна поръчка

защитил

от 09/03/2010
до 09/03/2013

Цветина Любомирова Младенова

Тема на дисертация:

Социалната мрежа като пространство на власт и средство на управление

Научен ръководител:

доц. д-р Андрей Викторов Бунджулов

05.11.01 Социология

Редовно

държавна поръчка

действащ

от 08/03/2016
до 08/03/2019


Прикачени файлове:

application/pdf Vaprosnik_literatura_konkurs_doktor_.pdf - 406 KB