Катедра "Икономическа социология"

Публични лекции
Обновено: четвъртък, 29 октомври 2015 18:29

Преоткриване на парадигмата за неравенството:от икономическата социология към политическата икономия от проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

    

Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по случай 40 годишнината от създаването на катедра "Икономическа социология"

soc_1dd2f_3kp.jpg

soc_1dd2f_plaket.jpg

В знак на уважение и благодарност за сътрудничеството, доц. Нончев поднесе юбилеен плакет "40 години катедра Икономическа социология" на проф. Петков.

soc_1dd2f_1kp.jpg

проф. Петков: "Убеден съм, че всеки от нас, посветил се на благородната кауза да изучава отвътре обществото, в което живее и да коментира от критична дистанция социалните процеси, 
на определен етап от своята професионална кариера е стигнал до убеждението: ако не познаваме феномена „неравенство“, неговите 
форми на проявление и крайни е
фекти, не сме пълноценни и достоверни социални учени." 

soc_1dd2f_2kp.jpg

"ЕС, сочен доскоро като общност, която постъпателно преодолява прекомерното неравенство, е на път да се провали в своите дългосрочни намерения и цели, заложени и в Програмата „Европа 2020“Посоката на т.нар. реформи е една и адресатът,
който консумира позитивните ефекти от т.нар. данъчни реформи, е един и същ. През последните две десетилетия привилигированата група на богатите българи е получила системни облекчения-веднъж чрез намаляване на данъчните и осигурителните ставки; втори път - чрез въведения плосък данък, който свали вноските на корпоративните данъци и тези върху личните доходи на безпрецедентните 10%."

soc_f1b02_DSC_0026.JPG

проф. Кръстьо Петков : „Не само икономиката е в криза. Преподаването на икономиката е също в криза, и тази криза причинява последици, които се простират далече извън университетските стени. Това, което се преподава, формира мненията на следващото поколение управленци, поради което формира и обществата, в които живеем. Реалният свят трябва да бъде върнат в класните стаи, както и дебатът за плурализма на теорията и методите“

soc_f1b02_DSC_0011.JPG

Дискусията след лекцията на проф. Петков.