Катедра "Икономическа социология"

Обновено: петък, 22 април 2016 13:32

Разписание за Социология със спец. "Приложна социология"

    

Разписание за Социология със спец. "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти

2015/2016

П/Г

дата (от-до)

час

седмица

дисциплина

вид

тип

преподавател

зала

Занятия, които се провеждат модулно:

 

16.04.2016

9.00 – 15.45

6 часа

Управление на европейски проекти

задължителна

Л

Доц. д-р А. НОНЧЕВ

5020

 

19.03.2016

9.00 – 15.45

6 часа

Сравнителни социални политики

задължителна

Л

Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ

5020

 

09.04.2016

9.00-14.00

6 часа

Методи за анализ на връзки и зависимости

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р СОНЯ ЧИПЕВА

5020

 

02.04.2016

9.00-14.00

6 часа

Методи за експертно оценяване доц.Йордан Калчев

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН КАЛЧЕВ

5020

 

27.03.2016

9.00 – 15.45

6 часа

Ефективно развитие на организацията

задължителна

Л

ПРОФ.Д.С.Н. ЕЛКА ТОДОРОВА

5020

Лятна сесия за Социология със спец. "Приложна социология" - семестър 2- 2 студенти

2015/2016

П/Г

дата (от-до)

час

седмица

дисциплина

вид

тип

преподавател

зала

Занятия, които се провеждат модулно:

 

13.6.2016 г.

14.00

Управление на европейски проекти

задължителна

Л

Доц. д-р А. НОНЧЕВ

3034

 

 

19.06.2016

10.00

Сравнителни социални политики

задължителна

Л

Проф. д.ф.н. КР. ПЕТКОВ

5020

 

 

02.06.2016

12.00

Методи за анализ на връзки и зависимости

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р СОНЯ ЧИПЕВА

2064

 

 

02.06.2016

10.00

Методи за експертно оценяване

задължителна

Л

ДОЦ.Д-Р ЙОРДАН КАЛЧЕВ

5020

 

 

31.05.2016

12.00

Ефективно развитие на организацията

задължителна

Л

Проф. д.с.н Е. ТОДОРОВА

4052

 

 

Ръководител програма Доц. д-р М. СТОЯНОВА