Катедра "Икономическа социология"

Публични лекции
Обновено: четвъртък, 07 май 2015 11:36

Критичната 2104: Изборите и обществото на България в цикъла на световната криза 2008-2014 от д.с.н. проф. Михаил Мирчев

            

 

 

 

Тематично-проблемни акценти

  1. Характеризиране цикъла на Световната криза. Започнала в САЩ и Европа през 2007-2008 като ипотечно-застрахователна и банково-финансова. Разраснала се до обща криза на обществото, подвластно на неолибералния икономически и обществен модел, и на идеологията на Глобализацията. Системна криза на еднополюсната глобална империя, достигнала до екстремния сблъсък в Украйна.
  2. Демократичността на демокрацията в България и Европа – в клопката на социалната поляризираност. Характеризира се социалната база на екстремното политическо противопоставяне между олигархичния кастов връх на обществото, от една страна и от друга – слоевете на масово критично обедняване, вкл. на части от средната класа и технологичните заможни прослойки на „работническата класа”, които се декласират, както и екстремно набъбване на дълбоката бедност, сегрегираната мизерия, на лумпенизирани части сред „ниската класа”. 
  3. Очакваното радикално/критично преструктуриране на политическото пространство в Европа и България – чрез новите парламентарни избори. Новото идеологическо позициониране, радикализиране на дясното и крайно дясното. Влизане в центъра на политическия терен на евро-скептични и анти-ЕС партии и обединения. Изтласкване и обезсилване на конвенционалните умерени леви и десни формации. Новата вълна на популизъм.