Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 22 декември 2018 16:52

Публични лекции


КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ се стреми да повишава конкурентноспособността на предлаганите квалификационни степени, чрез допълване на образователния процес с лекции на изтъкнати учени и експерти извън катедрата.

Целта на публичните лекции организирани, често съвместно с други катедри и факултети е да се разширят срещите, обмена на интереси, знания и идеи в академичната среда.

Тук ще намерите публикувани лекциите организирани ни до сега.

Благодарим на нашите лектори и до нови срещи!