Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
Кариерно развитие
Обновено: събота, 22 декември 2018 17:04

Организации-партньори


Катедра „Икономическа социология” има сключени рамкови договори за стажантски програми с:

  • Главна прокуратура на Р България
  • Българска социологическа асоциация
  • Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
  • Агенция за социални анализи и проучвания АССА-М ЕООД
  • „Център за междукултурен диалог Европа – Азия“
  • Изследователски център „Тренд“
  • Агенция по заетостта