Катедра "Икономическа социология"

Кариерно развитие
Обновено: четвъртък, 03 декември 2020 10:57

Организации-партньори


Катедра „Икономическа социология” има сключени рамкови договори за стажантски програми с:

  • Главна прокуратура на Р България
  • Българска социологическа асоциация
  • Институт по философия и социология при БАН
  • Агенция за социални анализи и проучвания АССА-М ЕООД
  • „Център за междукултурен диалог Европа – Азия“
  • Изследователски център „Тренд“
  • Агенция по заетостта