Катедра "Икономическа социология"

ОКС БАКАЛАВЪР
Обновено: събота, 11 януари 2020 14:13

Конспекти

ВЪПРОСНИК по Икономическа социология (университетски курс) ВЪПРОСНИК по дисциплината "Икономическа култура"
Прикачени файлове:

application/msword доц. Андрей Нончев - Въведение в социологията.doc - 114 KB

application/msword доц. Андрей Нончев - Качествени методи в емпиричните изследвания.doc - 93 KB

application/msword проф. Eлка Тодорова - Въведение в психологията.doc - 30 KB

application/msword проф. Елка Тодорова - Междугрупови отношения и социално убеждаване.doc - 28 KB

application/pdf проф. Елка Тодорова - Икономическа социология - англ. език.pdf - 22 KB

application/msword проф. Елка Тодорова - Приложна психология в съвременната организация.doc - 27 KB

application/msword проф. Елка Тодорова - Психологическа промяна - съвременни теории.doc - 29 KB

application/msword проф. Елка Тодорова - Психология на бизнеса.doc - 24 KB

application/msword проф. Елка Тодорова - Социология на управлението - аз, взаимоотношения, групи.doc - 28 KB

application/pdf проф. Теменуга Ракаджийска - Социална антропология.pdf - 536 KB

application/pdf проф. Теменуга Ракаджийска - Социология на икономическия живот.pdf - 459 KB

application/pdf доц. Андрей Бунджулов - Гражданска публичност и социални движения.pdf - 449 KB

application/pdf доц. Андрей Бунджулов - Социология на политиката.pdf - 447 KB

application/pdf доц. Андрей Бунджулов - Социология на публичността.pdf - 450 KB

application/pdf доц. Вяра Стоилова - Организационно поведение.pdf - 65 KB

application/pdf доц. Вяра Стоилова - Социология на пазара.pdf - 67 KB

application/pdf доц. Вяра Стоилова - Социология на глобализацията.pdf - 113 KB

application/pdf доц. Донка Никова - Икономическа психология.pdf - 442 KB

application/pdf доц. Донка Никова - Професионален подбор и личностна селекция.pdf - 307 KB

application/pdf доц. Донка Никова - Психологическо бизнес консултиране.pdf - 309 KB

application/pdf доц. Донка Никова - Соцално взаимодействие и социометрия.pdf - 304 KB

application/pdf доц. Донка Никова - Социална психология.pdf - 305 KB

application/msword доц. Георги Петрунов - История на социологията.doc - 100 KB

application/msword доц. Георги Петрунов - Социология на девиантното поведение и престъпността.doc - 111 KB

application/msword доц. Георги Петрунов -Бизнес и престъпност.doc - 121 KB

application/msword доц. Аделина Миланова - Икономическа култура-англ.език.doc - 40 KB

application/msword доц. Йордан Калчев - Демографска и социална статистика.doc - 98 KB

application/pdf доц. Мария Желязкова - Социална политика - англ. език.pdf - 68 KB

application/pdf гл.ас. Михаела Мишева - Етносоциология.pdf - 101 KB

application/pdf гл.ас. Михаела Мишева - Миграционни изследвания.pdf - 145 KB

application/msword гл.ас. Тодорка Кинева - Социология на личността.doc - 42 KB

application/pdf гл.ас. Николай Ванков - Онлайн маркетинг и маркетингови изследвания.pdf - 169 KB

application/msword ас. Мариета Христова - Методология и организация на емпирични изследвания.doc - 48 KB

application/msword проф. Георги Найденов - Класически и модерни социологически теории.doc - 61 KB

application/msword доц. Георги Петрунов - Социология на девиантното поведение и престъпността.doc - 111 KB

application/msword доц. Георги Петрунов - Социология на девиациите и престъпността.doc - 112 KB

application/pdf доц. Катя Михайлова - Социология на комуникациите.pdf - 188 KB

application/pdf доц. Катя Михайлова - Социология на религията.pdf - 104 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document доц. Александър Стоянов - Социални и медийни изследвания.docx - 21 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document гл.ас. Михаела Мишева - Международни миграции.docx - 15 KB

application/msword гл.ас. Тодорка Кинева - Социология на семейството.doc - 45 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document гл.ас. Мариета Христова - Дигитална социология.docx - 20 KB